torsdag 7. juli 2011

Mediahuset Nova AS fortsetter å vokse tiltross for at selskapet hadde en utfordrende oppstart. I bransjen til Mediahuset Nova AS er det mye svindel og det er mange aktører som beskyldes for å være svindelere til den dag i dag. Årsaken til dette er er at mange aktører starter opp,
http://ping.fm/M7J3u

Ingen kommentarer: