onsdag 24. august 2011

Milj?syn - Mediahuset Nova AS

Mediahuset Nova AS oppfordrer alle til å tenke på miljøet. Selskapet har innført som rutine at alle samarbeidspartnere som har mulighet sender fakturaer og brev per mail fremfor per post. Selskapet sender også alle lønnsslipp og det meste av korrespondanse internt via mail. Unødig papirforbruk er skadelig for miljøet. Vi oppfordrer alle våre kunder og samarbeidspartnere til å unngå papirforbruk i de tilfeller dette lar seg gjøre. Budskapet om å spare miljøet er viktig og vi ber deg vennligst spre dette budskapet videre.


Med vennlig hilsen
Mediahuset Nova AS

Ingen kommentarer: