torsdag 29. september 2011

Telefonkatalogen.biz Avtaleinng?ser

Mediahuset Nova AS ønsker at man som kunde føler seg trygg når man gjør en handel. Dette medfører at vi utelukkende inngår skriftlige avtaler med alle våre kunder og at man som kunde må foreta en aktiv bestilling gjennom å godkjenne en kontrakt på faks, på nett eller per sms. I alle kontraker og avtaler står det tydelig spesifisert hvem vi er, hvilket produkt kunden kjøper, pris og hva man får. Dette medfører at man som kunde har full kontroll på det man bestiller og kan føle seg trygg.I alle våre kontrakter er det endel obligatoriske felt som kunden må godkjenne for i det hele tatt å kunne foreta en bestilling. Vi ønsker å være klare på hvem vi er, hvilken pris kunden betaler samt verdien produktene våre leverer. Mediahuset Nova AS er innovatøren i bransjen med bakgrunn i selskapets høye og rigide krav til produktenes kvalitet, hurtigheten på bedriftssøk, priser, avtaleinngåelseskrav samt kvalitets garantiene som selskapet stiller til rådighet ovenfor kundene. Dette medfører at flere og flere bedrifter velger Mediahuset Nova AS som sin preferterte partner i forhold til profesjonell markedsføring på Internett. Selskapet har også tiltrukket mange av de dyktigste selgerne i bransjen med bakgrunn i visjonen om verdien som leveres til kundene. Mediahuset Nova AS leverer profesjonell tilgjengelighet og markedsføring på Internett til svært konkuranse dyktige priser og dette kommer våre mangfoldige tusen kunder til gode. Vi har som et resultat av de høye kvalitetskrav som stilles av selskapet mange doblet omsetningen og kunde massen. Selskapet er også den eneste aktøren i bransjen som tilbyr Pengene tilbake garanti på alle sine produkter.


Med vennlig hilsen
Mediahuset Nova AS

mandag 12. september 2011

Mediahuset Nova AS - Telefonkatalogen.biz Tilgjengelighet

Annonse på våre nettsider gir:

* Synlighet på mange av de største nettsidene i Norge.
* Publisering av din bedrift med all relevant informasjon og logo.
* Link til din hjemmeside og e-mail adresse.
* Mange oppføringer til prisen av èn.
* Kundeservice tilgjengelig på mail fra kl. 09.00- 21.00 alle hverdager.
* Har du andre spørsmål, kan henvendelser besvares på telefon 815 35 082, eller pr. e-post

mandag 5. september 2011

Kvalitetsgaranti - Mediahuset Nova AS

Kvalitetsgaranti


Våre kvalitetsgarantier er gyldig fra den 03.01.2011:1. Pengene tilbake garanti: Dersom du finner en oppføring som er like bred på internett til samme pris eller lavere pris refunderer vi mellomlegget til deg. Dette forutsetter at andre linker holder like høy kvalitet.2. Svargaranti: Vi garanterer at vi fra den 03.01.2011 svarer på din mail innen 1 uke fra du sender oss din mail. (Helg og helligdager teller ikke)3. Tilgjengelighet: Vi garanterer at vi til enhver tid vil fortsette å tilby en markedsføring som plasserer bedriften din på de mest relevante markedsplassene i Norge.4. Avtaleinngåelse: Vi garanterer at vi utelukkende skal inngå en avtale med deg der du beviselig har godkjent en avtale. Dette medfører at du signerer en kontrakt på faks, på internett eller godkjenner avtalens innhold på sms.5. Effektuering av avtale: Vi garanterer at vi skal legge ut oppføringen din på internett innen en time etter at avtalen er godkjent av deg. (For google gjelder minimum 3 uker fra bestilling)6. Endringer av info på internett: Du får tilsendt brukernavn og passord til din brukerside ved avtaleinngåelse slik at du selv kan redigere oppføringen når som helst og hvor ofte du måtte ønske det. Kundeservice kan også bistå deg innenfor åpningstid og svargaranti.7. Publisering på Internett: Vi garanterer at vi gjør deg tilgjengelig på de fleste lokalavisene i Norge, de store regionale avisene, de største avisene i Norge og de største søkemotorene i Norge til en gunstig pris.


8. Lengst åpningstider: Kundeservice på mail holder åpent 12 timer alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 21.00.Vi gjør det som skal til for å ivareta din bedrifts interesser på internett. Vi tar forbehold om force majeure og andre omstendigheter som i svært begrensede perioder kan medføre at vi ikke kan opprettholde kvalitets garantiene.

Med vennlig hilsen
Mediahuset Nova AS