torsdag 29. september 2011

Telefonkatalogen.biz Avtaleinng?ser

Mediahuset Nova AS ønsker at man som kunde føler seg trygg når man gjør en handel. Dette medfører at vi utelukkende inngår skriftlige avtaler med alle våre kunder og at man som kunde må foreta en aktiv bestilling gjennom å godkjenne en kontrakt på faks, på nett eller per sms. I alle kontraker og avtaler står det tydelig spesifisert hvem vi er, hvilket produkt kunden kjøper, pris og hva man får. Dette medfører at man som kunde har full kontroll på det man bestiller og kan føle seg trygg.I alle våre kontrakter er det endel obligatoriske felt som kunden må godkjenne for i det hele tatt å kunne foreta en bestilling. Vi ønsker å være klare på hvem vi er, hvilken pris kunden betaler samt verdien produktene våre leverer. Mediahuset Nova AS er innovatøren i bransjen med bakgrunn i selskapets høye og rigide krav til produktenes kvalitet, hurtigheten på bedriftssøk, priser, avtaleinngåelseskrav samt kvalitets garantiene som selskapet stiller til rådighet ovenfor kundene. Dette medfører at flere og flere bedrifter velger Mediahuset Nova AS som sin preferterte partner i forhold til profesjonell markedsføring på Internett. Selskapet har også tiltrukket mange av de dyktigste selgerne i bransjen med bakgrunn i visjonen om verdien som leveres til kundene. Mediahuset Nova AS leverer profesjonell tilgjengelighet og markedsføring på Internett til svært konkuranse dyktige priser og dette kommer våre mangfoldige tusen kunder til gode. Vi har som et resultat av de høye kvalitetskrav som stilles av selskapet mange doblet omsetningen og kunde massen. Selskapet er også den eneste aktøren i bransjen som tilbyr Pengene tilbake garanti på alle sine produkter.


Med vennlig hilsen
Mediahuset Nova AS

Ingen kommentarer: