mandag 14. mai 2012

Telefonkatalogen.biz Verdier

Telefonkatalogen.biz Verdier

Telefonkatalogen.biz ønsker å ta sin del av ansvaret med å fremme de i samfunnet som jobber med verdige saker.Vi vet at det er mange interesseorganisasjoner der ute som jobber på innsamlede midler og jobber frivillig for en verdig sak. Vi i telefonkatalogen.biz har et stort ønske om å hjelpe dere i deres arbeid.
Det har lenge vært slik at vi ikke har ønsket å selge helsides annonser på våre sider, men fra og med 3. kvartal
2012 vil vi under visse tilfeller tillate at noen utvalgte kan få pryde våre forsider helt gratis når det er en sak vi ønsker
å støtte. Det vil også være mulighet for at de saker som utvelges vil få sentrale markedsføringsplasser på stort sett
alle landets aviser. Dette kaller vi "The give back project". Dersom du har en sak eller en interesseorganisasjon
som du trenger å markedsføre kan du sende mail til oss på: post@telefonkatalogen.biz og vi vil vurdere din sak.
Det kan være en sak, organissjon, stiftelse og annet som har som formål å bidra til menneskers eller dyrs ve og vel.
Budskapet bør være i retningen positive endringer i samfunnet.


Mediahuset Nova AS

http://ping.fm/MtZ8T

Ingen kommentarer: